Vārda nozīmes pārnesums definīcija Latviešu valodā:

Vārda nozīmes pārnesums

idioma

  • 1

    viena vārda nozīmes, kas apzīmē kādu parādību, priekšmetu, lietojums citas parādības, cita priekšmeta nosaukšanai uz līdzības vai sakara pamata starp šīm parādībām, priekšmetiem.