Dienas vārds

DAUDZSOLOŠS

Tāds, kam ir priekšnoteikumi, lai...

Redzētu pilnu definīciju