Dienas vārds

KRĒSLA

Vāja, izkliedēta saules gaisma no...

Redzētu pilnu definīciju