Dienas vārds

NEIZSAKĀMS

Tāds, ko ir grūti vai neiespējami...

Redzētu pilnu definīciju