sieviešu dzimte vienskaitlis

  • 1

    Vienprātība, savstarpējs atbalsts, interešu, uzskatu, mērķu kopība un rīcības saskaņotība.