Ņemt uz grauda definīcija Latviešu valodā:

Ņemt uz grauda

idioma

sarunvalodas vārds
  • 1

    sarunvalodas vārds tēmēt (uz kādu mērķi).

  • 2

    sarunvalodas vārds stipri rāt, bārt, arī zobot.