frāze

  • 1

    saka par ļoti pilnu, pārpildītu telpu.