VIENS definīcija Latviešu valodā:

VIENS

pamata skaitļa vārdsFeminine viena

 • 1

  Skaitlis, cipars 1.

  • Viens reizināts ar divi ir divi
  • Vienam pieskaitīt četri
  • No viena atņemt vienu piektdaļu

 • 2

  Daudzums, skaits 1.

  • Viens kilograms, litrs, metrs
  • Viena tonna
  • Vienas mājas, vieni vārti
  • Bija pagājusi viena diena
  • Spēle beidzās neizšķirti – viens pret vienu
  • Viņam ir tikai viena vēlēšanās
  • Pirms viena gada
  • Iet ārā pa vienam
  • Par to runāts ne vienu reizi vien
  • Ar vienu lēcienu viņš bija pāri grāvim

 • 3

  Pulksteņa laika moments.

  • Pulkstenis ir viens
  • Vilciens pienāk vienos
  • Pulkstenis jau ir pāri vieniem
  • No vieniem līdz diviem

 • 4

  dsk., lietv. nozīmē Matemātikā – veselu skaitļu pozicionālajā pierakstā – vienzīmes skaitlis, kas atrodas pirmajā vietā no labās puses.

  • Saskaitīt vienus ar vieniem, desmitus ar desmitiem

 • 5

  lietv. nozīmē Kāda atsevišķa persona; kāds atsevišķs apstāklis, fakts, kāda atsevišķa parādība, darbība u. tml.

  • Visi kā viens
  • Visi par vienu, viens par visiem
  • Katrā pasākumā vienam jābūt pirmajam
  • Runāt vienu, bet darīt ko citu

 • 6

  Tas (tāds) pats; tas (tāds), kas ir pilnīgi vienāds.

  • Dzīvot ar kādu vienā mājā
  • Viņi dzimuši vienā gadā
  • Mēs ar viņu esam vienā vecumā
  • Viena lieluma priekšmeti
  • Viena labuma preces
  • Abi domāja vienu domu
  • Iet ar kādu vienā solī
  • Atkārtot vienu un to pašu

 • 7

  kopā ar «pats» vai «vienīgs» Bez citiem; bez citu līdzdalības, palīdzības; tāds, kur nav nekā cita.

  • Pēc vecāku nāves mēs ar brāli palikām vieni
  • Viņš dzīvo gluži viens
  • Viņš viens tiks ar to galā
  • Ko mēs pa trim, to tu viens pats padari
  • Viņu nodarbina viena vienīga doma

 • 8

  nenoteiktā vietn. nozīmē kopā ar vārdu «otrs» Kāds (nezināms); dažs.

  • Viens otrs to apšauba
  • Jāapjautājas vienam otram
  • Vienā otrā gadījumā, vienā otrā vietā

 • 9

  nenoteiktā vietn. nozīmē kopā ar «otrs» Viens no diviem; cits.

  • Te viens, te otrs
  • Viena dziedāja, otra spēlēja
  • Kā vienā, tā otrā gadījumā
  • Iet viens aiz otra

 • 10

  kopā ar «otrs» Lieto, lai norādītu uz savstarpēju sakaru.

  • Visu laiku viņi nenolaida acis viens no otra
  • Viņi tūliņ pazina viens otru
  • Viens otru netraucē
  • Izturēties ar cieņu vienam pret otru
  • Viņi palīdz viens otram

 • 11

  kopā ar «no» Kāds no (līdzīgu personu, priekšmetu, parādību u. tml.) kopuma, grupas.

  • Viņš ir viens no labākajiem mūsdienu komponistiem
  • Viena no raksturīgākajām laikmeta iezīmēm
  • Tas ir viens no tiem gadījumiem, kas liek padomāt
  • Palikt vienā no pēdējām vietām

 • 12

  Lieto, lai norādītu uz pastiprinātu (parādības, darbības, stāvokļa) intensitāti, izpausmi, arī uz nepārtrauktību.

  • Zirgs ir vienās putās
  • Māja vienās liesmās
  • Dzīvot vienos priekos, vienās bailēs
  • Viss noris vienā steigā
  • Svārki ir vienās skrandās
  • Runāt, smēķēt vienā laidā
  • Lietus lija vienā līšanā

 • 13

  sarunvalodas vārds Lieto, lai pastiprinātu kāda vārda nozīmi teikumā.

  • Viņš ir viens lāga cilvēks
  • Tas ir gan viens resgalis!
  • Ak tu viens!

 • 14

  vietn. nozīmē; nevēl Kāds.