frāze

  • 1

    saka par atjautīgu cilvēku, kas prot veikli atbildēt, veikli runāt.

  • 2

    saka par atjautīgu cilvēku, kas prot veikli atbildēt, runāt.