frāze

  • 1

    saka, norādot, ka neinteresēsies (par ko), nepiedalīsies, neiejauksies (kur).