Vārda IRT galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: IRT1IRT2

IRT1

nepārejošs darbības vārdsirst, ira, iru, ir, īru

 • 1

  Ārdīties, šķetināties, raisīties vaļā (par audumu, adījumu, šuvumu).

  • Audums irst
  • Šuves irst
  • Adījums savēlies un neirst

 • 2

  Drupt, birzt.

  • Sakaltušo mālu piciņa irst pirkstos
  • pārnesta nozīme Sapņi irst

Vārda IRT galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: IRT1IRT2

IRT2

nepārejošs un pārejošs darbības vārdsirst, ira, iru, ir, īru

 • 1

  Airēt.

  • Irt laivu uz krastu
  • Irt pret straumi