GARANTIJA definīcija Latviešu valodā:

GARANTIJA

sieviešu dzimte

  • 1

    Likumā vai līgumā noteikta saistība uzņemties atbildību, ja kas netiek veikts vai tiek veikts nepareizi.

    • Preces garantijas laiks

  • 2

    Nodrošinājums (norisei, stāvoklim).

    • Droša garantija, ka mēs paspēsim laikā