CIK definīcija Latviešu valodā:

CIK

 • 1

  nenot. skait Norāda uz (nezināmu) skaitu, daudzumu u. tml.

  Cik (reižu) viņš atskatījās, tik redzēja skolu kalnā
  • Cik viņam gadu?
  • Cik stāvu būs mājai?
  • Cik maksā pirkums?
  • Cik pulkstenis?
  • Noskaidrot, cik braucēju būs

 • 2

  nenot. skait Daudz; ļoti daudz (parasti izsaukuma teikumos un retoriskos jautājumos).

  • Cik te cilvēku sanācis!
  • Cik te asaru ir raudāts!
  • Cik reižu tas jau teikts!

 • 3

  dsk. lok. cikos, dsk. dat. cikiem Norāda uz nezināmu pulksteņa laika momentu (jautājuma teikumos).

  • Cikos sākas koncerts?
  • Ap cikiem beigsies sarīkojums?
  • Līdz cikiem atvērti veikali?

 • 4

  nenot. skait. un apst.; bieži kopā ar vārdiem «nu», «tad» Maz, ļoti maz (parasti izsaukuma teikumos vai retoriskos jautājumos).

  • Cik tur nu to ābolu
  • Cik tur trūka (no nelaimes)!
  • Cik tad viņam to gadu
  • Cik tur nu ko pļaut!

apstākļa

 • 1

  Ievadot jautājumu (arī kā pakārtojuma vārds), norāda uz (nezināmu) īpašības pakāpi, darbības apjomu.

  • Cik ilgi (tālu) vēl jāiet?
  • Tik tālu, cik var saskatīt
  • Pūlas cik spēdams
  • Cik vien iespējams klusu

 • 2

  Ļoti (parasti izsaukuma teikumos vai retoriskos jautājumos).

  • Cik augsts kalns!
  • Cik lēni velkas laiks!
  • Cik daudz jau padarīts!