Atsauksmes par mūsu programmu

Lai varētu uzturēt pastāvīgi aktualizējamas vārdnīcas, mēs cieši sadarbojamies ar vietējiem attiecīgās valodas pratējiem. Ceram, ka programmas dalībnieki ar prieku iesaistīties savas valodas iespēju pilnveidošanā un materiālu paplašināšanā.

Daudzām mūsu sadaļām palīdz darboties valodas sekmētāji – vietējie cilvēki, kuri izprot valodas  un kuru sirds aicinājums ir savas kultūras bagātināšana un popularizēšana. Dažas OGL vietnes vada vietējie valodu pārvaldnieki, kuri, sadarbodamies ar valodu sekmētājiem un "Oxford Dictionaries" darbiniekiem, raugās, lai mūsu kopīgais darbs būtu patiešām noderīgs attiecīgajām cilvēku grupām.


Noskatieties diskusiju ar Viktoru Moželu (Victor Mojela) par to, ko šis projekts sniedz ziemeļsotu valodai.

 

 

Dr. Kumalo (Dr. Khumalo) ir valodas sekmētājs, kas strādā ar zulu valodas pastāvīgi aktualizējamo vārdnīcu.