VIENOŠANĀS definīcija Latviešu valodā:

VIENOŠANĀS

sieviešu dzimte

 • 1

  Paveikta darbība, rezultāts VIENOTIES ; noruna.

  • Labprātīga vienošanās
  • Panākta vienošanās par zaudējumu atlīdzināšanu
  • Pēc iepriekšējas, abpusējas, savstarpējas vienošanās
  • Atalgojums, samaksa pēc vienošanās

 • 2

  Līgums, kas nosaka savstarpējas saistības (piem., valstu starpā); nolīgums.

  • Starptautiska, slepena vienošanās
  • Parakstīt, noslēgt vienošanos par informācijas apmaiņu
  • Vienošanās stājusies, paliek spēkā