frāze

sarunvalodas vārds
  • 1

    sarunvalodas vārds saka, pārmetot kādam, ka tas neredz ko tādu, ko vajadzētu redzēt.

  • 2

    sarunvalodas vārds saka, ja kāds neredz ko tādu, ko vajadzētu redzēt.