UN definīcija Latviešu valodā:

UN

  • 1

    Saista vārdus vai teikuma daļas sakārtojuma attieksmēs.

    • Tēvs un māte
    • Uzlec saule, un sākas jauna diena

Lietojums

vienojuma saiklis.