TAUTA definīcija Latviešu valodā:

TAUTA

sieviešu dzimte

 • 1

  Vēsturiski izveidojusies cilvēku kopība – nācija, tautība, radniecīgu cilšu grupa, kam ir, piem., kopīga valoda, teritorija, kopīgas psiholoģiskās īpatnības.

  • Latviešu tauta
  • Tautas māksla, kultūra
  • Tautas medicīna
  • Tautas būvniecība
  • Somu tautas eposs
  • Latviešu tautas teikas, pasakas, mīklas

 • 2

  Iedzīvotāju kopums (kādā valstī, zemē, teritorijā).

  • Tautas skaitīšana

 • 3

  Cilvēku kopums (kādā zemē, valstī, teritorijā), kurā ietilpst viena vai vairākas sociālas vai etniskas grupas, slāņi, tautības; daudzu cilvēku kopums.

  • Darba tauta

 • 4

  dsk Folklorā – cita novada, citas dzimtas cilvēki; sveši ļaudis; arī precinieki.