TAŠĶĪTIES definīcija Latviešu valodā:

TAŠĶĪTIES

-os, -ies, -ās, -ījos

  • 1

    Tašķīt ap sevi, sev virsū, viens uz otru u. tml.; tikt tašķītam; šļakstīties, šķiesties.

    • Nesot ūdeni, tas tašķās spainim pāri
    • Kad mašīna brauc, dubļi tašķās uz visām pusēm
    • Tašķīties ar ūdeni