frāze

  • 1

    saka par ko ļoti mazvērtīgu vai pavisam nederīgu.