ŠAURLEŅĶU definīcija Latviešu valodā:

ŠAURLEŅĶU

Lietojums

dsk. ģen.,nelok.