Vārda sapratīgi galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: sapratīgi1saprātīgi2

sapratīgi1

apstākļa vārds

Lietojums

2

Vārda sapratīgi galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: sapratīgi1saprātīgi2

saprātīgi2

apstākļa vārds

Lietojums

2