RADIO- definīcija Latviešu valodā:

RADIO-

  • 1

    Tāds, kas attiecas uz radioviļņiem, saistīts ar to izmantošanu.

    • Radiolampa, radioantena, radiouztvērējs, radiopārraide, radiotelegrāfs

  • 2

    Tāds, kas attiecas uz radiāciju, radioaktivitāti, saistīts ar radioaktivitātes izmantošanu.

    • Radioķīmija, radioekoloģija, radioterapija, radiologs

Lietojums

salikteņa pirmā daļa.