PROGRAMMA definīcija Latviešu valodā:

PROGRAMMA

sieviešu dzimte

  • 1

    Darbības, pasākumu vispārīgs plāns ilgākam laikposmam; galveno principu, uzdevumu, mērķu izklāsts.

    • Ražošanas attīstības programma
    • Zinātnisko pētījumu programma
    • Ciemata labiekārtošanas programma
    • Partijas programma

  • 2

    Īss atsevišķa mācību priekšmeta satura izklāsts; mācību priekšmetu, tematu kopums, kas jāapgūst (mācību iestādē, kursos).

    • Matemātikas, fizikas programma
    • Mācību programma vidusskolām

  • 3

    Saraksts, kurā noteiktā secībā minēti izpildāmie priekšnesumi, pārraides (piem., koncertā, televīzijā); neliels iespieddarbs, kurā sniegta informācija par izrādi un tās dalībniekiem; priekšnesumu, pasākumu kopums.

    • Televīzijas, radio programma visai nedēļai
    • Nopirkt programmu teātrī
    • Dziesmusvētku programma

  • 4

    Detalizēta instrukciju kopa (datoram) kādā no programmēšanas valodām.

    • Sastādīt uzdevuma risināšanas programmu