PĀR- definīcija Latviešu valodā:

PĀR-

priedēklis

 • 1

  savienojumā ar lietv Norāda uz pamatvārdā izteiktās nozīmes lielu kāpinājumu, pārmēru.

  • Pārcentība, pārspēks, pārsvars

 • 2

  savienojumā ar lietv Norāda uz vietu, kas atrodas aiz tā, otrpus tā, ko izsaka pamatvārds.

  • Pārnovads, pārupe

 • 3

  savienojumā ar īp Norāda uz īpašības pastiprinājumu vai pārmēru.

  • Pāragrs, pārbagāts, pārdrošs

 • 4

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību virzās vai (ko) virza kam pāri, uz otru pusi.

  • Pārbraukt (upei), pāriet (pār tiltu), pārlikt (laipu)

 • 5

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība aptver (ko) visu.

  • Pārstaigāt (laukus), pārredzēt, pārzināt

 • 6

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā kas tiek apsegts, apklāts, kas tiek novietots virsū, pāri kam.

  • Pārklāt (galdu), pārsegt (brezentu pār mašīnu), pārvilkt (segu pār galvu)

 • 7

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā atgriežas vai panāk, ka (kas) atgriežas, nonāk mājās.

  • Pārnākt (mājās), pārdzīt (lopus no ganiem), pārvest (sienu mājās)

 • 8

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību notiek vietas maiņa.

  • Pārcelties (uz citu vietu), pāriet (citā darbā), pārvietot

 • 9

  savienojumā ar darb Norāda, ka (kas) pārvēršas par to, kas izteikts pamatvārdā.

  • Pārakmeņoties, pārogļoties, pārpurvoties

 • 10

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā kas tiek sadalīts, sadalās, tiek bojāts, ievainots.

  • Pārcirst, pārgriezt, pārlūzt
  • pārdurt (kāju), pārgriezt (pirkstu)

 • 11

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības pārmērīgumu.

  • Pāraug (zāle)
  • Pārsalt, pārbaidīt

 • 12

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību pārspēj ko.

  • Pārbalsot, pārdzīvot (bērnus), pārkliegt

 • 13

  savienojumā ar darb Norāda uz atkārtotu darbību.

  • Pārrakstīt, pārskaitīt, pārdomāt

 • 14

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar atkārtotu darbību pārveido (ko).

  • Pāraudzināt, pārģērbties, pāršūt

 • 15

  savienojumā ar darb Norāda uz kļūdīšanos, neprecizitāti darbības rezultātā.

  • Pārklausīties, pārskaitīties, pārteikties, pārprast

 • 16

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība tiek veikta virspusēji, pavirši.

  • Pārskatīt (avīzi), pāršķirstīt

 • 17

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība notiek visā laikposmā, ka darbību visā laikposmā veic sekmīgi.

  • Pārgulēt (nakti), pārciest (ziemu), pārdzīvot (kara gadus)

 • 18

  savienojumā ar darb Izsaka darbības pabeigtību.

  • Pārstāt (līt)