NO- definīcija Latviešu valodā:

NO-

priedēklis

 • 1

  savienojumā ar lietv Norāda uz ko nodalītu (no kāda veseluma, kopuma).

  • Nodaļa, nomalis, nogabals

 • 2

  savienojumā ar lietv Norāda uz vietu, kas vērsta lejup vai ir zemāka par to, ko apzīmē pamatvārds.

  • Nokalne. (Kalna) nogāze
  • Nojume

 • 3

  savienojumā ar lietv Norāda uz pamatvārdā izteiktā nojēguma pavājinājumu.

  • Nokrāsa, novakars

 • 4

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība ir vērsta uz leju, lejup.

  • Nobraukt, nonākt (no kalna), nosviest

 • 5

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar pamatvārdā izteikto darbību atdala, atšķir, atvirza (no kā, no kurienes).

  • Nodzīt (no ceļa), nogriezt (maizes šķēli), noraut (ābolu), noslaucīt (putekļus)

 • 6

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības īslaicīgumu, pēkšņumu.

  • Nočaukstēt, nolīgoties, nosmieties

 • 7

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības pamatīgumu, plašumu.

  • Noklāt (visu grīdu), nosegt (visus logus)

 • 8

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar pamatvārdā izteikto darbību pārspēj ko.

  • Noskriet, nosoļot (citus)

 • 9

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar pamatvārdā izteikto darbību veic visu attālumu, pavada visu laiku.

  • Nobraukt (desmitiem kilometru), noiet (garu ceļu)
  • Nosēdēt (stundu), noslimot (trīs dienas)

 • 10

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības pabeigtību.

  • Noaust, noskūties, nopirkt, nosvīst