Ne vien – bet arī definīcija Latviešu valodā:

Ne vien – bet arī

idioma

  • 1

    saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, uzsverot otrā locekļa nozīmīgumu teikumā.

    • Tas tev noderēs ne tikvien tagad, bet arī vēlāk

Ne vien – bet arī definīcija Latviešu valodā:

Ne vien – bet arī

idioma

  • 1

    saista vienlīdzīgus teikuma locekļus, pastiprinot otrā locekļa nozīmi.

    • Ne vien viņš, bet arī citi domā tāpat

Lietojums

saiklis