Vārda LAIKS galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: LAIKS1LAIKS2

LAIKS1

vīriešu dzimte

 • 1

  vsk Viena no matērijas eksistēšanas galvenajām formām, kas izpaužas likumsakarīgā koordinācijā, kādā parādības nomaina cita citu.

  • Laika un telpas vienība
  • Laika bezgalība
  • Laika posms, sprīdis, intervāls

 • 2

  Posms šajā matērijas eksistēšanas formā starp diviem momentiem.

  • Noteikt laiku
  • Laika izjūta
  • Ilgs, īss laiks
  • Vietējais, dekrēta laiks
  • Divu stundu laikā
  • Pēc kāda laika
  • Pa to laiku
  • Uz mūžīgiem laikiem
  • Uz laiku
  • Vasaras, pavasara, ziemas laiks
  • Pienācis sējas laiks

 • 3

  Laika (1) moments, kas parasti ir attiecināts uz kādas darbības, norises u. tml. sākumu vai beigām.

  • Vilciena atiešanas laiks
  • Līdz šim laikam
  • Pienācis laiks doties ceļā
  • Autobuss ir pienācis laikā

 • 4

  Brīvi izmantojams laika (2) posms.

  • Man nav laika
  • Vai tev ir mazliet laika?

 • 5

  Laikmets, periods (kādas tautas, valsts, cilvēces dzīvē).

  • Grūts laiks
  • Kara laiks
  • Pētera Pirmā laikā
  • Jauno laiku vēsture
  • Mūsu laikos
  • Kopš (sen)seniem laikiem
  • Uz mūžīgiem (uz visiem) laikiem
  • Dzīvot līdzi laikam, laika garam

 • 6

  Gramatikā – darbības vārda kategorija, kad darbību vai stāvokli attiecina uz tagadni, pagātni vai nākotni.

  • Vienkāršie, saliktie laiki

Vārda LAIKS galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: LAIKS1LAIKS2

LAIKS2

vīriešu dzimte

 • 1

  Nepārtraukti mainīgs atmosfēras stāvoklis, kas veidojas zemes virsas tuvumā un kam attiecīgajā vietā un laikposmā ir raksturīgs noteiktu atmosfēras īpašību kopums; laikapstākļi.

  • Saulains, lietains, mainīgs laiks
  • Straujas laika maiņas
  • Laika apstākļi
  • Laika ziņas, prognoze
  • Ir iestājies silts laiks