Vārda LAI galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: LAI1LAI2

LAI1

partikula

 • 1

  kopā ar darbības vārdu Izsaka pamudinājumu, pavēli, brīdinājumu vai vēlējumu.

  Lai dzīvo! Lai!
  • Lai dziedam!
  • Lai viņš runā!

 • 2

  jautājuma teikumos Izsaka nenoteiktību, neziņu vai šaubas attiecībā uz visu teikumu vai kādu vārdu.

  • Kas to lai zina?
  • Ko nu lai dara?
  • Kas lai brauc?
  • Kā to lai pasaka?

Vārda LAI galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: LAI1LAI2

LAI2

 • 1

  Ievada nolūka, arī cēloņa palīgteikumu.

  • Lai varētu labāk pārredzēt apkārtni, bija jāuzkāpj tornī
  • Apģērbam un apaviem jābūt ērtiem, lai tie netraucētu kustības
  • Lai sējas darbi nekavētos, traktoristi strādā divās maiņās

 • 2

  Ievada veida palīgteikumu, kas raksturo darbību no seku viedokļa.

  • Jāraksta tā, lai nevarētu pārprast

 • 3

  Ievada papildinātāja palīgteikumu.

  • Māte piekodināja, lai pieskata mazo brāli

 • 4

  bieži kopā ar vārdiem «kas», «kā», «kāds», «kur», «kad», «cik», «vai», «nu», «tur» Ievadot pieļāvuma palīgteikumu, norāda uz pretrunu vai iebildumu, kas tomēr nenovērš attiecīgo darbību; kaut.

  • Lai lietus gāž, viņš tomēr iet
  • Lai cik stipri ir akmens ieži, ar laiku tie sadrūp

Lietojums

saiklis.