Vārda JO galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: JO1JO2

JO1

 • 1

  pamatojuma saiklis Ievada teikuma daļu, kurā pamatots vai paskaidrots iepriekš teiktais; tāpēc ka, tādēļ ka.

  • Jāiededz uguns, jo ir jau tumšs
  • Cilvēki steidzas sakāpt vagonos, jo vilciens tūlīt aties
  • Ārā ir gaišs, jo spīd mēness

 • 2

  salīdzinājuma saiklis : jo – jo Saista divus nojēgumus salīdzinājuma attieksmēs.

  • Jo tālāk, jo sniegs dziļāks
  • Jo tuvāk pavasarim, jo gaišākas dienas
  • jo slimniekam grūtāk

Lietojums

saiklis.

Vārda JO galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: JO1JO2

JO2

partikula

 • 1

  Pastiprina īpašības vārda vai apstākļa vārda nozīmi teikumā.

  • Viņš ieradās jo drīz
  • Šie noteikumi jo sevišķi jāievēro
  • Gūt jo skaidru priekšstatu
  • Atnest lielu jo lielu klaipu
  • Ierasties bieži jo bieži