INSTALĀCIJA definīcija Latviešu valodā:

INSTALĀCIJA

sieviešu dzimte

  • 1

    Elektrības, gāzes u. tml. pievadu un ietaišu iekārtošana (telpā, ēkā, uzņēmumā); arī pati ietaise, vadu un ierīču kopums (telpā, ēkā, uzņēmumā).

    • Elektriskās instalācijas shēma
    • Apakšzemes instalācija

  • 2

    Datortehnikā – programmas, uzdevuma detalizēta plāna u. c. informācijas ievadīšana datorā, lai tas varētu darboties.