vīriešu dzimte-ļa, dullis

  • 1

    Tapas (laivas malās), starp kurām liek airus.