DEMOBILIZĒTIES definīcija Latviešu valodā:

DEMOBILIZĒTIES

-ējos, -ējies, -ējas

  • 1

    Tikt atbrīvotam no armijas (pēc kara vai pēc karadienesta laika izbeigšanās).

    • Demobilizēties no armijas
    • Demobilizēties pēc obligātā karadienesta