AT- definīcija Latviešu valodā:

AT-

priedēklis

 • 1

  savienojumā ar lietv Norāda uz to, ka, piem., lieta, process ir vērsts pretējā virzienā, atpakaļ.

  • Atceļš
  • Atnadzis, atskabarga

 • 2

  savienojumā ar lietv Norāda uz norises vai stāvokļa atkārtojumu.

  • Atbalss, atkāzas, atsvēte, atvasara, atmiegs

 • 3

  savienojumā ar lietv Norāda, ka priekšmets, parādība veidojusies, atvirzoties, atdaloties no kā.

  • Atvase, atzars
  • Atteka

 • 4

  savienojumā ar lietv Norāda, ka priekšmets, viela atdalīta vai atdalījusies no kā.

  • Atbiras, atkritumi

 • 5

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā kas attālinās vai tiek attālināts.

  • Atiet, atlēkt (sānis); atbīdīt, atcelt, atgaiņāt

 • 6

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība vērsta atpakaļ uz aizmuguri.

  • Atkrist, atslīgt, atgāzties, atlaisties (gultā), atgāzt, atglaust

 • 7

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā kas atdalās, atvienojas, šķiras vai tiek atdalīts, atvienots, šķirts.

  • Atlūzt, atplīst, atšķelties, atkabināties, atzaroties; atšķelt, atraut, atbērt, atāķēt (vagonu), atlasīt

 • 8

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā ko dabū vaļā, kas atnāk, tiek vaļā.

  • Atvērt, atgriezt (krānu), atplēst (vēstuli), atpīt, atraisīt; atplaukt, atraisīties

 • 9

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība notiek virzienā šurp.

  • Atbraukt, atnākt, atnest, atvilkt, atsūtīt, atrakstīt, ataicināt

 • 10

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība vērsta atakaļ uz izejas punktu vai tā virzienā.

  • Atgriezties, atbēgt (atpakaļ mājās), atdot (parādu), atlikt (grāmatu plauktā), atsaukt (atpakaļ); atstarot, atsist (uzbrukumu), atkāpties

 • 11

  savienojumā ar darb Norāda uz agrākā stāvokļa atjaunošanos vai atjaunošanu.

  • Ataugt, atdzimt, atzelt, atsilt, atdzīvināt, atgūt

 • 12

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība vērsta uz kādu (kā atbilde vai noraidījums).

  • Atsacīt, atteikt, attraukt

 • 13

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība ir atmaksa, pretdarbība kam.

  • Atdarīt (labu ar labu), atlīdzināt, atriebties, atspītēt

 • 14

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā kas atspoguļojas vai tiek atspoguļots (kur), vai kas tiek atkārtots (citā veidā).

  • Atspīdēt (ūdenī), atmirdzēt (acīs), atblāzmoties (debesīs)
  • Atreferēt, atstāstīt, attēlot, atveidot

 • 15

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības sākumu vai pēkšņumu, īslaicīgumu.

  • Atskanēt, atmirdzēt, atspīdēt

 • 16

  savienojumā ar atgriezenisku darb Norāda, ka darbība notiek pārmērīgi vai līdz apnikumam.

  • Atdzerties, atēsties, atklausīties

 • 17

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbības rezultātā tiek kas bojāts.

  • Atcirst (cirvi), atgriezt (nazi), atdauzīt (pirkstus)

 • 18

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība beidzas, tiek pārtraukta saskarē ar šķērsli.

  • Atdurties, (kāja) atmetas, atsisties

 • 19

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības pabeigtību.

  • Atļaut, atminēt (mīklu), atveldzēt