AIZ- definīcija Latviešu valodā:

AIZ-

priedēklis

 • 1

  savienojumā ar lietv Norāda uz vietu, kas atrodas aizmugurē vai otrā pusē kam.

  • Aizdurve, aizkrāsne, aizmugure
  • Aizkuņģa (dziedzeris)

 • 2

  savienojumā ar lietv Norāda uz laiku pirms vai pēc kā.

  • Aizvēsture, aizmūžs

 • 3

  savienojumā ar darb Norāda uz darbību, kas attālinās, virzās uz kādu mērķi (kur, līdz kurienei).

  • Aizbraukt (prom), aiziet, aizlēkt

 • 4

  savienojumā ar darb Norāda uz darbību, kas notiek, (ko) virzot, (kam) virzoties aiz kā.

  • Aizbāzt (cirvi aiz jostas), aizkrist (aiz skapja)

 • 5

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību (ko) aizpilda, aiztaisa ciet vai nostiprina aizvērtā stāvoklī.

  • Aizbērt
  • Aiznaglot, aizslēgt, aizvākot, aizvērt

 • 6

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību rada kādu kavēkli, šķērsli.

  • Aizbarikādēt, aizdambēt, aizsprostot, aizžogot

 • 7

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības sākumu vai pēkšņumu, arī īslaicīgumu.

  • Aizkustināt (svārstu)
  • Aizdegt (sveci)
  • Aizsākt (dziesmu)
  • Aizdziedāties, aizklepoties

 • 8

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības daļēju, nepilnīgu veikšanu.

  • Aizlauzt (zaru), aizcirst, aizzāģēt (koku)

 • 9

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību pārspēj kādu.

  • Aizdziedāt, aizkliegt, aizrunāt (kādu)

 • 10

  savienojumā ar darb Norāda, ka darbība tiek veikta kādam par labu.

  • Aizbildināt (kādu), aizbilst, aizlūgt, aizrunāt (par kādu)

 • 11

  savienojumā ar darb Norāda, ka ar darbību rezervē, saglabā vai nodrošina (ko).

  • Aizņemt (istabu), aizrunāt (telpas), aiztaupīt (materiālus)

 • 12

  savienojumā ar atgriezenisku darb Norāda, ka darbība notiek pārāk ilgi, arī ilgāk, nekā paredzēts, domāts.

  • Aizgulēties, aizrunāties, aizsapņoties

 • 13

  savienojumā ar darb Norāda uz darbības pabeigtību.

  • Aizbēgt, aizmigt