MORĀLS definīcija Latviešu valodā:

MORĀLS

īpašības vārds

  • 1

    Tāds, kas attiecas uz morāli (1); tikumisks.

    • Morālie principi
    • Augstas morālās īpašības
    • Morāls pagrimums
    • Morālā atbildība
    • Morāli atbildīgs

  • 2

    Tāds, kura rīcība atbilst pastāvošajām morāles normām; tāds, kas atbilst pastāvošajām morāles normām.

    • Morāls cilvēks
    • Morāls dzīvesveids

  • 3

    Saistīts ar cilvēka emocionālo dzīvi.

    • Morāls atbalsts
    • Morāls gandarījums
    • Morāli palīdzēt