KOMPLEKTĒTIES definīcija Latviešu valodā:

KOMPLEKTĒTIES

-ējas, -ējās

  • 1

    Veidoties (kolektīvam) no atsevišķiem cilvēkiem; tikt komplektētam (2).

    • Tūristu grupa komplektējās no dažādu iestāžu darbiniekiem