Vārda IR galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: IR1IR2

IR1

 • 1

  ir – ir Saista vienlīdzīgus teikuma locekļus vai teikuma daļas; kā – tā, gan – gan.

  • Gribējās ir smieties, ir raudāt
  • Uz svētkiem nāca ir jaunie, ir vecie

Lietojums

vienojuma saiklis

Vārda IR galvenie skaidrojumi Latviski vārdnīcā

: IR1IR2

IR2

partikula

 • 1

  Lieto, lai pastiprinātu vārda nozīmi; arī.

  • Ir viņam tika savs labums

 • 2

  Lieto, lai izteiktu pastiprinājumu; pat.

  • Tas viņam ir prātā nenāk