DARBS definīcija Latviešu valodā:

DARBS

vīriešu dzimte

 • 1

  vsk Cilvēka mērķtiecīga darbība, lai radītu materiālas vai garīgas vērtības, veiktu pakalpojumus, kas nepieciešami sabiedrības vajadzību apmierināšanai.

  • Garīgs, fizisks darbs
  • Roku, mašīnu darbs
  • Tehnisks darbs
  • Interesants, atbildīgs darbs
  • Sabiedriskais darbs
  • Darbs veicas, sokas
  • Veikt lielu zinātnisku darbu
  • Darba ražīgums
  • Darba organizācija
  • Darba intensitāte
  • Darba dalīšana

 • 2

  vsk Strādāšana, vērtību radīšana (kādā tautsaimniecības nozarē), par ko saņem algu; sar. darbavieta.

  • Darba devējs
  • Darba ņēmējs
  • Darba piedāvājums, pieprasījums
  • Iestāties darbā
  • Uz gadu pārtraukt darbu
  • Darbs ražošanā
  • Strādāt zinātnisku darbu
  • Izdevīgs darbs
  • Darba vieta, biedri
  • Darba alga
  • Darba stāžs, pieredze
  • Gabaldarbs un laika darbs
  • Darba aizsardzība
  • Ierasties darbā
  • Nākt no darba; iet uz darbu

 • 3

  dsk, kopā ar apzīmētāju Darbību kopums, ko veic (noteiktā laikā, nozarē).

  • Lauku, mājas darbi
  • Rudens darbi dārzā
  • Galdnieka, mūrnieka darbi

 • 4

  Cilvēka lietderīgas darbības rezultāts; tas, kas strādājot radīts; veikums.

  • Kārtīgs, rūpīgs darbs
  • Pavirši izdarīts darbs
  • Rakstnieka, zinātnieka darbi
  • Vērtīgs mākslas darbs
  • Skolēnu darbu izstāde

 • 5

  Veicamo uzdevumu kopums, arī tam paredzētie materiāli, palīglīdzekļi; lietderīga nodarbošanās.

  • Iedalīt katram darbu
  • Skolēniem jāveic klases darbs, mājas darbs
  • Darbs palicis pusdarīts
  • Ņemt visur līdzi kādu darbu
  • Darbs dzen darbu

 • 6

  ģen. darba Tāds, ko lieto strādājot; tāds, kas atrodas vietā (iestādē, uzņēmumā), kur strādā.

  • Darba drēbes
  • Darba telefons
  • Darba telpas

 • 7

  ģen. darba Tāds, kas saistīts ar vērtību radīšanu, ir izmantojams šai procesā.

  • Darba līdzekļi
  • Darba gadi
  • Darba mašīnas
  • Darba zirgs
  • Darba vērši
  • Darba lopi

 • 8

  vsk Darbošanās, darbība (par iestādi, organizāciju u. tml.).

  • Veikals sāk darbu pulksten astoņos
  • Uzņēmums šodien beidz darbu agrāk
  • Iestādes darba ilgums
  • Kongress darbu beidzis

 • 9

  vsk Fizikāls lielums, kas raksturo ārējo iedarbību uz kādu ķermeni vai sistēmu, arī vienas enerģijas pāreju citā.

  • Darba vienība
  • Iekšdedzes dzinēja darba takts, darba gājiens

 • 10

  Rīcība, arī tās rezultāti.

  • Labi, ļauni darbi
  • Pāriet (no vārdiem) pie darbiem