PRIVĀTUMA NOTEIKUMI UN JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

Privātuma noteikumi

Šie privātuma noteikumi attiecas uz vietni oxforddictionaries.com ("vietne") un tās apakšdomēniem un nosaka, kā lietojama šī vietne un tās apakšdomēni.

"Oxford University Press" (turpmāk tekstā arī "OUP", "mēs", "mūs", "mums" un "mūsu") apņemas tiešsaistes vidē aizsargāt jūsu privātumu. Veids, kā mēs to darām, ir izskaidrots šajos privātuma noteikumos. Privātuma noteikumi arvien tiek papildināti, ņemot vērā mums atsūtītos komentārus, tāpēc aicinām jūs skatīt jaunāko versiju. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu par privātuma noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Lietojot šo vietni, jūs apliecināt, ka jums ir pieņemami šajā dokumentā aprakstītie paņēmieni.

Kāda veida informāciju mēs uzkrājam un kā to izmantojam?
Jums apmeklējot šo vietni, OUP var uzkrāt informāciju un statistikas datus, pēc kuriem jūs varat tikt identificēts. Uzkrātā informācija var ietvert datus, kas ir saistīti ar jūsu darbībām un navigēšanu šajā vietnē. Tādi dati mums ļauj iekšēji izpētīt, kādas ir mūsu lietotāju intereses, demogrāfiskais iedalījums un kādas darbības viņi veic, un tādējādi varam precīzāk izprast lietotājus, tai skaitā arī jūs, un piedāvāt labākas kvalitātes informāciju, izstrādājumus un pakalpojumus.


Ja jūs reģistrējaties kā šīs vietnes lietotājs vai pieprasāt papildu informāciju par vietni, tad mēs lūdzam jūsu vārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un citu šim nolūkam nepieciešamu personīgu informāciju. Šādā kontekstā iesniegtā personīgā informācija tiek ievietota mūsu piekļuves uzraudzības datubāzē, kuru uzglabā cits uzņēmums, kas izmitina tīmekļa saturu, kā arī mūsu klientūras datubāzēs, kuras atrodas OUP un/vai mūsu partneru telpās. Minētā informācija tiks atjaunināta, ja ziņosit mums, ka dati ir mainījušies.

Ja esat reģistrēts lietotājs, tad jūsu personīgā informācija tiks izmantota, lai mēs varētu pārbaudīt, vai esat reģistrēts lietotājs, un ļaut jums piekļūt tādam šīs vietnes saturam un funkcijām, uz kurām attiecas ierobežojumi.

Ja jūs reģistrējaties biļetenu saņemšanai, tad mēs lūdzam jūsu e-pasta adresi un vārdu, un šī informācija tiks iekļauta mūsu klientūras datubāzēs.

Ja jūs vietnē augšupielādējat materiālus, tad mēs vietnē varam rādīt jūsu profilu (t. i., jūsu vārdu un valsti, no kuras esat).

Mēs varam izmantot datus no mūsu klientūras datubāzēm, lai elektroniski vai citādā veidā sūtītu jums informāciju par mums, mūsu partneriem, mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī par mūsu partneru izstrādājumiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu jums šķist interesanti.

Mēs jūs lūdzam norādīt personīgu informāciju (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citus saziņas datus), kad vēršaties pie mums kā reģistrēts lietotājs ar jautājumiem par konta pārvaldību, tehniskām problēmām, komentāriem par šo vietni un kad pieprasāt informāciju par šajā vietnē pieejamo izstrādājumu un/vai pakalpojumu lietošanas veidu. Personīgā informācija, ko jūs iesniedzat lapā "Saziņa ar mums", netiks iekļauta mūsu klientūras datubāzēs, un mēs to lūdzam ievadīt tikai tāpēc, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēs varam veidot statistiku par to, kāda veida jautājumi tiek iesniegti lapā "Saziņa ar mums", uzkrājot vispārinātus datus, un tas mums palīdz efektīvi uzraudzīt šo tīmekļa vietni un uzlabot apkalpošanas līmeni.

Ja esat jau agrāk šajā vietnē lūdzis informāciju vai reģistrējies (bet vēlāk savu kontu slēdzis) un nevēlaties, ka mēs glabājam informāciju par jums, sazinieties ar mums un mēs izdzēsīsim jūsu datus no mūsu klientūras datubāzēm. Mums ir jāuzglabā informācija par pašlaik reģistrētajiem lietotājiem, lai varētu ļaut jums piekļūt tādam šīs vietnes saturam un funkcijām, uz kurām attiecas ierobežojumi.

Jūs varat mums paziņot, ka nevēlaties, lai ar jums sazinās vispār vai arī kādā konkrētā veidā. Ja saziņā ar mums izmantojat vairākas e-pasta adreses, lūdzu, informējiet mūs par katru e-pasta kontu, ko lietojat.


Kādos gadījumos mēs nododam informāciju citiem?
Mēs nepārdodam jūsu personīgo informāciju citām organizācijām.

Jūsu sniegtā informācija tiek lietota iekšēji OUP struktūrvienībās. Mēs arī ļaujam izmantot jūsu informāciju mūsu partneriem, licenču devējiem un piegādātājiem, kuri palīdz mums veidot šo vietni, lai jūs to varētu lietot (piem., uzņēmumam, kas mitina mūsu vietni).

Dažādās citās tīmekļa vietnēs ir saites uz šo vietni. Ja jūs apmeklējat kādu no šīm tīmekļa vietnēm, tad var tikt uzkrāta informācija. Mēs nepārvaldām svešas tīmekļa vietnes, un uz tām neattiecas šie privātuma noteikumi. Svešām tīmekļa vietnēm var būt pašām savi privātuma noteikumi, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību un saistības par šo vietņu noteikumiem. Lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgo vietņu noteikumiem, pirms iesniedzat personīgu informāciju citās tīmekļa vietnēs!

Ja mums ir pamats uzskatīt, ka esat lietojis šo vietni nelikumīgi vai kaitējot citām personām, mēs paturam tiesības nodot vietnē iegūto informāciju par jums citām organizācijām tādā apmērā, kāds, mūsuprāt, būtu vajadzīgs, lai to novērstu, risinātu, un mēs varam rīkoties vēl citos veidos, kas nepieciešami minēto darbību sakarā.

Mēs varam nodot un izpaust jūsu personīgos datus šādos gadījumos: ja ir jāizpilda kāds likumiski noteikts pienākums; lai izpildītu vai piemērotu līgumu vai licenču noteikumus, kam ir saistība ar jums; lai aizsargātu OUP, mūsu darbinieku, partneru, licenču devēju, piegādātāju un/vai klientu tiesības, īpašumu un drošību. Tas ietver tādu informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, kuras mērķis ir aizsardzība pret krāpšanu un kredītriska mazināšana.

Ja kāds mūsu uzņēmējdarbības sektors (tai skaitā – mūsu partneru) tiek pārdots vai apvienots ar kādu citu uzņēmumu, tad jūsu dati var tikt izpausti mūsu konsultantiem, kā arī dažādiem iespējamiem pircējiem un viņu konsultantiem.


Sīkdatņu izmantošana
OUP savā vietnē izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Noteikumi un nosacījumi, kuri attiecas uz sīkdatnēm un citām tāda veida tehnoloģijām, ko OUP izmanto šajā vietnē, ir ietverti OUP sīkdatņu noteikumos. Sīkdatņu noteikumi ir angļu valodā. Lūdzam sazināties ar mums, ja vēlaties tos iegūt kādā citā valodā.

Lietojot šo vietni, jūs piekrītat, ka mūsu sīkdatņu noteikumi ir jums saistoši.


Drošība
Daļa jūsu personīgās informācijas tiek glabāta datu centrā, kuru apsaimnieko cits uzņēmums – mūsu vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējs. Atsevišķā uzņēmuma – vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzēja – datu centrs ir uzbūvēts tā, lai būtu fiziski aizsargāts un lai tajā varētu iekļūt tikai darbinieki ar attiecīgām atļaujām, kuriem ir līgumā noteiktas saistības sargāt visu mūsu datu konfidencialitāti.

Mūsu klientūras datubāzēm ir atļauts piekļūt tikai, ja ir konkrēta vajadzība uzzināt noteiktus datus.

No jums iegūtā un mūsu uzkrātā informācija var tikt pārsūtīta un uzglabāta vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. To var arī apstrādāt darbinieki, kuri strādā ārpus EEZ un kurus esam nolīguši mēs, mūsu partneri vai kāds no mūsu piegādātājiem. Taču mēs esam īstenojuši iepriekš minētos pasākumus, lai censtos sekmēt jūsu informācijas atrašanos drošībā. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šādai datu pārsūtīšanai.


Jūsu datu atjaunināšana
Ja jūsu OUP iesniegtajos datos ir radušās izmaiņas, piemēram, esat ieviesis citu e-pasta adresi, lūdzam iesniegt mums pareizos datus, sazinoties ar mums.


Grozījumi mūsu privātuma noteikumos
Mēs paturam tiesības veikt grozījumus šajos privātuma noteikumos. Visi grozījumi, ko mēs veiksim, tiks izlikti šajā lapā un nepieciešamības gadījumā nosūtīti arī jums pa e-pastu.


Izmantotā valoda
Šo privātuma noteikumu sākotnējā valoda ir angļu valoda. Ja šie privātuma noteikumi ir tulkoti kādā citā valodā, tad noteicošais tomēr ir teksts angļu valodā.


Jurisdikcija
Jūs piekrītat, ka uz šiem privātuma noteikumiem attiecas tikai un vienīgi Anglijas un Velsas likumi un tiesu lēmumi.

Juridiskais paziņojums

Šis juridiskais paziņojums attiecas uz vietni oxforddictionaries.com ("vietne") un tās apakšdomēniem un nosaka, kā lietojama šī vietne un tās apakšdomēni. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šajā tekstā norādītajiem paņēmieniem.

Jūs varat piekļūt atsevišķām šīs vietnes sadaļām, arī nebūdams reģistrējies un neiesniedzis savus datus uzņēmumam "Oxford University Press" (turpmāk tekstā arī "OUP", "mēs", "mūs", "mums" un "mūsu").

Tā kā informācija šajā tīmekļa vietnē var izrādīties nepilnīga, novecojusi, neprecīza un saturēt tehniskas neprecizitātes un tipogrāfiskas kļūdas, OUP patur tiesības jaunināt tīmekļa vietnes saturu pēc saviem ieskatiem. Tas nozīmē, ka attiecīgā informācija var tikt mainīta un jaunināta bez īpaša paziņojuma.

Mēs paturam tiesības veikt grozījumus šajā juridiskajā paziņojumā. Visi grozījumi, ko mēs veiksim, tiks izlikti šajā lapā un nepieciešamības gadījumā nosūtīti arī jums pa e-pastu. Atsevišķi šā juridiskā paziņojuma nosacījumi var tikt aizstāti ar nepārprotami norādītiem juridiskiem paziņojumiem vai noteikumi, kas parādīsies konkrētās šīs vietnes lapās.


Lietotājvārdi un paroles
Ja esat reģistrējies šajā vietnē un jums ir izsniegts lietotājvārds un parole, jūs apņematies nenodot savu lietotājvārdu un/vai paroli nevienai citai personai. Ja jūsu lietotājvārds un/vai parole ir kļuvusi zināma kādam citam, jūs apņematies nekavējoties paziņot par to mums, lai OUP varētu veikt attiecīgas ar drošību saistītas darbības un izsniegt jums jaunu lietotājvārdu un paroli.


Vietnes satura izmantošana
Jūs drīkstat:

1. uzmeklēt, apskatīt, izgūt un parādīt ekrānā atsevišķas šīs vietnes satura daļas;

2. elektroniski saglabāt atsevišķas šīs vietnes satura daļas;

3. un/vai vienā eksemplārā izdrukāt atsevišķas šīs vietnes satura daļas.

Katrā šādā gadījumā ir spēkā arī konkrēti ierobežojumi, kas tiek rādīti attiecīgajās šīs vietnes lapās. Jūs nedrīkstat: izņemt vai grozīt autortiesību norādes, citus identifikācijas līdzekļus un saistību atrunas, kas tiek rādītas šajā vietnē; sistemātiski, jebkādā nolūkā, izņemot likumos noteiktos un OUP atļautos veidus, izgatavot daudzu ierobežotas piekļuves satura izvilkumu drukātas vai elektroniskas kopijas; rādīt ekrānā un izplatīt jebkādas šo materiālu daļas, izmantojot elektronisko sakaru tīklus, to skaitā, piemēram, internetu un globālo tīmekli; pieļaut, ka kāds piekļūst šiem materiāliem vai lieto tos; izmantot šos materiālus kopumā vai pa daļām jebkādā komerciālā nolūkā.

Ja jūs pierakstāties biļetenu saņemšanai vai abonējat mūsu tīmekļa ziņu plūsmu, tad drīkstat izmantot jums nosūtītos materiālus tikai nekomerciālā nolūkā. Jūs nedrīkstat:

1. izņemt vai grozīt autortiesību norādes, citus identifikācijas līdzekļus un saistību atrunas, kas tiek ietvertas jums nosūtītajos materiālos;

2. sistemātiski, jebkādā nolūkā, izņemot likumos noteiktos un OUP atļautos veidus, izgatavot daudzu šā materiāla izvilkumu drukātas vai elektroniskas kopijas;

3. rādīt ekrānā un izplatīt jebkādas šo materiālu daļas, izmantojot elektronisko sakaru tīklus, to skaitā, piemēram, internetu un globālo tīmekli;

4. pieļaut, ka kāds piekļūst šiem materiāliem vai lieto tos, un/vai

5. izmantot šos materiālus kopumā vai pa daļām jebkādā komerciālā nolūkā.


Intelektuālā īpašuma tiesības
Mēs un mūsu licenču devēji esam visa šajā vietnē ietvertā satura intelektuālā īpašuma tiesību turētāji, un šo vietni un vietnē ietvertos materiālus aizsargā dažādu valstu intelektuālā īpašuma likumi, tai skaitā – autortiesību un preču zīmju likumi. Kā paredz šā juridiskā paziņojuma nosacījumi un citi licencēšanas līgumi, kas noslēgti starp jums un OUP, visas attiecīgās tiesības tiek paturētas un nevienu šo materiālu daļu nedrīkst kopēt, pārveidot, publicēt, izplatīt apraidē un ar citiem līdzekļiem, ja nav saņemta iepriekšēja rakstiska atļauja. "Oxford University Press", "OUP", "Oxford", kā arī citi uzņēmuma "Oxford University Press" sniegtu un šajā tīmekļa vietnē pieminētu izstrādājumu un pakalpojumu nosaukumi ir "Oxford University Press" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.


Neatkarīgi no iepriekš minētā un visos gadījumos, kad tas ir spēkā, šajā vietnē ietverto ilustrāciju autortiesības pieder tiesību turētājam (vai turētājiem), kā norādīts attiecīgajai ilustrācijai pievienotajā lodziņā "Attēla dati" (Picture Details). Visas tiesības tiek paturētas. Nevienu šīs vietnes ilustrāciju nedrīkst kopēt, pārveidot, publicēt un izplatīt apraidē vai ar citiem līdzekļiem.


Saites
Saites uz citām tīmekļa vietnēm OUP sniedz labticīgi un tikai informatīvā nolūkā. OUP neuzņemas nekādu atbildību par materiāliem jebkurā tīmekļa vietnē, uz kuru norāda šajā vietnē ietvertās saites.

Turklāt saite uz tīmekļa vietni, kura nepieder OUP, nenozīmē, ka OUP atbalsta vai uzņemas kādu atbildību par attiecīgās tīmekļa vietnes saturu, tā lietošanu vai par izstrādājumiem un/vai pakalpojumiem, ko piedāvā attiecīgajā tīmekļa vietnē. Jūsu pienākums ir rīkoties uzmanīgi un pārbaudīt, vai jebkāda veida materiāli, ko jūs izvēlaties lietot, nesatur, piemēram, vīrusus, tārpus, Trojas zirgus un citus līdzīgus elementus, kuriem piemīt kaitīgas īpašības.


Piekļuve pakalpojumiem
Lai arī mēs cenšamies garantēt, ka normālos apstākļos šai vietnei var piekļūt visu diennakti, mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem, kad šī vietne jebkādu apstākļu dēļ jebkurā laikā un ilgumā nav pieejama.

Piekļuve šai vietnei var tikt bez iepriekšēja paziņojuma uz laiku slēgta, ja ir radusies sistēmas atteice, tiek veikta sistēmas apkope vai labošana, vai arī iestājušies tādi apstākļi, kurus mēs nevaram ietekmēt.


Lietotāju veidoti materiāli
Dažās mūsu vietnes daļās lietotāji var augšupielādēt paši savus materiālus. Lietotāju augšupielādētie materiāli var neatbilst OUP viedoklim. Ja augšupielādējat materiālus mūsu vietnē, tas nozīmē, ka apņematies ievērot mūsu vadlīnijas. Jūs garantējat, ka visi minētie materiāli atbilst šo vadlīniju prasībām, ka jums ir visas nepieciešamās tiesības uz minētajiem materiāliem, ka minētie materiāli nekādā veidā nepārkāpj citu personu personīgās tiesības un īpašumtiesības un ka minētie materiāli nesatur tehniski kaitīgus elementus (tai skaitā, piemēram, datorvīrusus, loģiskās bumbas, Trojas zirgus, tārpus, kaitīgus komponentus, bojātus datus vai citu veidu ļaunprogrammatūru un kaitīgus datus).

OUP patur tiesības pēc saviem ieskatiem pārskatīt, rediģēt un dzēst jebkādus materiālus, ko lietotāji izlikuši vietnē, ja OUP uzskata, ka tie neatbilst vadlīnijām [link] un/vai ceļ kādam neslavu, ir nelikumīgi, draudīgi, neķītri vai kādā citā aspektā nepieņemami. Neatkarīgi no iepriekš minētā OUP nepārprotami norāda, ka neuzņemas nekādu atbildību un saistības par materiāliem, ko augšupielādējat jūs vai kāds cits šīs vietnes lietotājs. Mēs paturam tiesības izpaust jūsu identitāti tiesību aizsardzības iestādēm un citām organizācijām vai personām, kas izsaka kādas pretenzijas, ka materiāli, kurus esat izlicis vai augšupielādējis mūsu vietnē, pārkāpj to intelektuālā īpašuma tiesības vai arī to tiesības uz privātumu.


OUP tiesības izmantot lietotāju veidotos materiālus
Visi materiāli, ko augšupielādējat šajā vietnē, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem. Tā kā OUP ļauj jums lietot šo vietni, ievērojot juridiskajā paziņojumā ietvertās prasības (skatīt iepriekš tekstā: "Vietnes satura izmantošana"), jūs savukārt dodat OUP neizbeidzamu, visā pasaulē atzīstamu, neatsaucamu, bezhonorāra, tālāknododamu un neekskluzīvu atļauju lietot, rediģēt, analizēt, publicēt, rādīt ekrānā, izvēstīt sabiedrībai un citos veidos izmantot minētos materiālus (vai kādu to daļu), tam izmantojot jebkādu valodu, formātu un informācijas līdzekļus – tādus, kas pašlaik pastāv vai arī nepastāv (kā arī dot tālākas atļaujas citiem izmantot visas minētās tiesības). Jūs atsakāties no jebkādām morālām tiesībām uz materiāliem, kurus augšupielādējat mūsu vietnē (to skaitā, piemēram, tiesības tikt atzītam par to autoru). Mēs varam norādīt jūsu autorību, tomēr jūs atzīstat, ka mums tāda pienākuma nav.


Pārraudzība
Mēs paturam tiesības novērot ikvienu vēsti, kas tiek izlikta šajā vietnē, lai uzraudzītu, vai netiek pārkāpti šā juridiskā paziņojuma un/vai vadlīniju nosacījumi; tāpēc dažkārt vēstis, pirms tās parādās publiski, var nonākt pie moderatoriem un attiecīgās vēsts parādīšanās tīmekļa vietnē var aizkavēties.


Pagaidu un pilnīga vietnes lietošanas liegšana
Mēs varam pēc saviem kritērijiem noteikt, vai jūs, lietodams šo vietni, esat izraisījis kādu šā juridiskā paziņojuma vai vadlīniju [link] pārkāpumu. Ja ir noticis šā juridiskā paziņojuma vai vadlīniju pārkāpums, mēs varam rīkoties pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez brīdinājuma un apspriešanās liegt darboties jebkuram lietotājam, kurš neievēro šo juridisko paziņojumu vai vadlīnijas, kā arī dzēst visas šāda lietotāja līdzšinējās vēstis un devumu.

Ja neievērojat šā juridiskā paziņojuma nosacījumus un/vai vadlīnijas, jums var nekavējoties  uz laiku vai pavisam tikt liegta piekļuve šai vietnei un/vai liegtas tiesības lietot šo vietni.


Tīmekļa vietņu globālā pieejamība
Jūs atzīstat, ka šī vietne darbojas globāli, un, lietojot šo vietni, apņematies ievērot visus piemērojamos vietējos likumus, kas ir spēkā jūsu atrašanās vietas jurisdikcijā.

Informācija, ko mēs publicējam šajā vietnē, var saturēt norādes un atsauces uz tādiem mūsu izstrādājumu un/vai pakalpojumu piedāvājumiem, kas jūsu valstī nav izsludināti un pieejami. Tādas norādes nerada pamatu secinājumam, ka mēs būtu iecerējuši izsludināt minētos pakalpojumus un/vai izstrādājumus valstī, kurā jūs atrodaties.


Izmantotā valoda
Šī juridiskā paziņojuma sākotnējā valoda ir angļu valoda. Ja šis juridiskais paziņojums ir tulkots citā valodā, tad noteicošais tomēr ir teksts angļu valodā.


Jurisdikcija
Jūs piekrītat, ka uz šo juridisko paziņojumu attiecas tikai un vienīgi Anglijas un Velsas likumi un tiesu lēmumi. Neatkarīgi no iepriekš minētā šajā juridiskajā paziņojumā ietvertā informācija nekādā veidā neierobežo OUP iespējas vērsties jebkurā tiesā, lai celtu prasību par tā intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

Piezīme par īpašumtiesību statusu
Oxforddictionaries.com un tās apakšdomēnos var parādīties atsevišķi vārdi, kam piemīt vai ir pieteikts īpašumtiesību statuss – preču zīme un tamlīdzīgi. To lietošana nerada pamatu domāt, ka juridiskā skatījumā tie ir zaudējuši īpašumtiesību statusu vai ieguvuši vispārinātu nozīmi, ne arī izdarīt kādus citus secinājumus par to tiesisko statusu. Ja redakcijas darbinieku rīcībā ir liecības, ka konkrētajam vārdam piemīt īpašumtiesību statuss, tad tas tiek norādīts attiecīgā vārda šķirklī, tomēr tādējādi netiek pausts un nekļūst atvedināms nekādssecinājums par attiecīgā vārda patieso tiesisko statusu.

Viedokļi un cita informācija, kas parādās emuāru "OxfordWords" ierakstos un komentāros, var neatspoguļot apgāda "Oxford University Press" uzskatus un nostāju.