Privātuma noteikumi

Šie privātuma noteikumi attiecas uz vietni oxforddictionaries.com ("vietne") un tās apakšdomēniem un nosaka, kā lietojama šī vietne un tās apakšdomēni.

"Oxford University Press" (turpmāk tekstā arī "OUP", "mēs", "mūs", "mums" un "mūsu") apņemas tiešsaistes vidē aizsargāt jūsu privātumu. Veids, kā mēs to darām, ir izskaidrots šajos privātuma noteikumos. Privātuma noteikumi arvien tiek papildināti, ņemot vērā mums atsūtītos komentārus, tāpēc aicinām jūs skatīt jaunāko versiju. Ja vēlaties uzdot kādu jautājumu par privātuma noteikumiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Lietojot šo vietni, jūs apliecināt, ka jums ir pieņemami šajā dokumentā aprakstītie paņēmieni.


Kāda veida informāciju mēs uzkrājam un kā to izmantojam?

Jums apmeklējot šo vietni, OUP var uzkrāt informāciju un statistikas datus, pēc kuriem jūs varat tikt identificēts. Uzkrātā informācija var ietvert datus, kas ir saistīti ar jūsu darbībām un navigēšanu šajā vietnē. Tādi dati mums ļauj iekšēji izpētīt, kādas ir mūsu lietotāju intereses, demogrāfiskais iedalījums un kādas darbības viņi veic, un tādējādi varam precīzāk izprast lietotājus, tai skaitā arī jūs, un piedāvāt labākas kvalitātes informāciju, izstrādājumus un pakalpojumus. 

Ja jūs reģistrējaties kā šīs vietnes lietotājs vai pieprasāt papildu informāciju par vietni, tad mēs lūdzam jūsu vārdu, e-pasta adresi, pasta adresi un citu šim nolūkam nepieciešamu personīgu informāciju. Šādā kontekstā iesniegtā personīgā informācija tiek ievietota mūsu piekļuves uzraudzības datubāzē, kuru uzglabā cits uzņēmums, kas izmitina tīmekļa saturu, kā arī mūsu klientūras datubāzēs, kuras atrodas OUP un/vai mūsu partneru telpās. Minētā informācija tiks atjaunināta, ja ziņosit mums, ka dati ir mainījušies.

Ja esat reģistrēts lietotājs, tad jūsu personīgā informācija tiks izmantota, lai mēs varētu pārbaudīt, vai esat reģistrēts lietotājs, un ļaut jums piekļūt tādam šīs vietnes saturam un funkcijām, uz kurām attiecas ierobežojumi.
Ja jūs reģistrējaties biļetenu saņemšanai, tad mēs lūdzam jūsu e-pasta adresi un vārdu, un šī informācija tiks iekļauta mūsu klientūras datubāzēs.

Ja jūs vietnē augšupielādējat materiālus, tad mēs vietnē varam rādīt jūsu profilu (t. i., jūsu vārdu un valsti, no kuras esat).

Mēs varam izmantot datus no mūsu klientūras datubāzēm, lai elektroniski vai citādā veidā sūtītu jums informāciju par mums, mūsu partneriem, mūsu izstrādājumiem un pakalpojumiem, kā arī par mūsu partneru izstrādājumiem un pakalpojumiem, kuri, mūsuprāt, varētu jums šķist interesanti.

Mēs jūs lūdzam norādīt personīgu informāciju (piemēram, vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un citus saziņas datus), kad vēršaties pie mums kā reģistrēts lietotājs ar jautājumiem par konta pārvaldību, tehniskām problēmām, komentāriem par šo vietni un kad pieprasāt informāciju par šajā vietnē pieejamo izstrādājumu un/vai pakalpojumu lietošanas veidu. Personīgā informācija, ko jūs iesniedzat lapā "Saziņa ar mums", netiks iekļauta mūsu klientūras datubāzēs, un mēs to lūdzam ievadīt tikai tāpēc, lai varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Mēs varam veidot statistiku par to, kāda veida jautājumi tiek iesniegti lapā "Saziņa ar mums", uzkrājot vispārinātus datus, un tas mums palīdz efektīvi uzraudzīt šo tīmekļa vietni un uzlabot apkalpošanas līmeni. 

Ja esat jau agrāk šajā vietnē lūdzis informāciju vai reģistrējies (bet vēlāk savu kontu slēdzis) un nevēlaties, ka mēs glabājam informāciju par jums, sazinieties ar mums un mēs izdzēsīsim jūsu datus no mūsu klientūras datubāzēm. Mums ir jāuzglabā informācija par pašlaik reģistrētajiem lietotājiem, lai varētu ļaut jums piekļūt tādam šīs vietnes saturam un funkcijām, uz kurām attiecas ierobežojumi.

Jūs varat mums paziņot,ka nevēlaties, lai ar jums sazinās vispār vai arī kādā konkrētā veidā. Ja saziņā ar mums izmantojat vairākas e-pasta adreses, lūdzu, informējiet mūs par katru e-pasta kontu, ko lietojat.


Kādos gadījumos mēs nododam informāciju citiem?

Mēs nepārdodam jūsu personīgo informāciju citām organizācijām.

Jūsu sniegtā informācija tiek lietota iekšēji OUP struktūrvienībās. Mēs arī ļaujam izmantot jūsu informāciju mūsu partneriem, licenču devējiem un piegādātājiem, kuri palīdz mums veidot šo vietni, lai jūs to varētu lietot (piem., uzņēmumam, kas mitina mūsu vietni). 

Dažādās citās tīmekļa vietnēs ir saites uz šo vietni. Ja jūs apmeklējat kādu no šīm tīmekļa vietnēm, tad var tikt uzkrāta informācija. Mēs nepārvaldām svešas tīmekļa vietnes, un uz tām neattiecas šie privātuma noteikumi. Svešām tīmekļa vietnēm var būt pašām savi privātuma noteikumi, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību un saistības par šo vietņu noteikumiem. Lūdzam jūs iepazīties ar attiecīgo vietņu noteikumiem, pirms iesniedzat personīgu informāciju citās tīmekļa vietnēs! 

Ja mums ir pamats uzskatīt, ka esat lietojis šo vietni nelikumīgi vai kaitējot citām personām, mēs paturam tiesības nodot vietnē iegūto informāciju par jums citām organizācijām tādā apmērā, kāds, mūsuprāt, būtu vajadzīgs, lai to novērstu, risinātu, un mēs varam rīkoties vēl citos veidos, kas nepieciešami minēto darbību sakarā. 

Mēs varam nodot un izpaust jūsu personīgos datus šādos gadījumos: ja ir jāizpilda kāds likumiski noteikts pienākums; lai izpildītu vai piemērotu līgumu vai licenču noteikumus, kam ir saistība ar jums; lai aizsargātu OUP, mūsu darbinieku, partneru, licenču devēju, piegādātāju un/vai klientu tiesības, īpašumu un drošību. Tas ietver tādu informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām, kuras mērķis ir aizsardzība pret krāpšanu un kredītriska mazināšana. 

Ja kāds mūsu uzņēmējdarbības sektors (tai skaitā – mūsu partneru) tiek pārdots vai apvienots ar kādu citu uzņēmumu, tad jūsu dati var tikt izpausti mūsu konsultantiem, kā arī dažādiem iespējamiem pircējiem un viņu konsultantiem.


Sīkdatņu izmantošana

OUP savā vietnē izmanto sīkdatnes un citas tehnoloģijas. Noteikumi un nosacījumi, kuri attiecas uz sīkdatnēm un citām tāda veida tehnoloģijām, ko OUP izmanto šajā vietnē, ir ietverti OUP sīkdatņu noteikumos. Sīkdatņu noteikumi ir angļu valodā. Lūdzam sazināties ar mums, ja vēlaties tos iegūt kādā citā valodā.

Lietojot šo vietni, jūs piekrītat, ka mūsu sīkdatņu noteikumi ir jums saistoši.

Drošība

Daļa jūsu personīgās informācijas tiek glabāta datu centrā, kuru apsaimnieko cits uzņēmums – mūsu vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzējs. Atsevišķā uzņēmuma – vietņu mitināšanas pakalpojumu sniedzēja – datu centrs ir uzbūvēts tā, lai būtu fiziski aizsargāts un lai tajā varētu iekļūt tikai darbinieki ar attiecīgām atļaujām, kuriem ir līgumā noteiktas saistības sargāt visu mūsu datu konfidencialitāti. 

Mūsu klientūras datubāzēm ir atļauts piekļūt tikai, ja ir konkrēta vajadzība uzzināt noteiktus datus. 

No jums iegūtā un mūsu uzkrātā informācija var tikt pārsūtīta un uzglabāta vietā, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. To var arī apstrādāt darbinieki, kuri strādā ārpus EEZ un kurus esam nolīguši mēs, mūsu partneri vai kāds no mūsu piegādātājiem. Taču mēs esam īstenojuši iepriekš minētos pasākumus, lai censtos sekmēt jūsu informācijas atrašanos drošībā. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat šādai datu pārsūtīšanai.

Jūsu datu atjaunināšana

Ja jūsu OUP iesniegtajos datos ir radušās izmaiņas, piemēram, esat ieviesis citu e-pasta adresi, lūdzam iesniegt mums pareizos datus, sazinoties ar mums.

Grozījumi mūsu privātuma noteikumos

Mēs paturam tiesības veikt grozījumus šajos privātuma noteikumos. Visi grozījumi, ko mēs veiksim, tiks izlikti šajā lapā un nepieciešamības gadījumā nosūtīti arī jums pa e-pastu.

Izmantotā valoda

Šo privātuma noteikumu sākotnējā valoda ir angļu valoda. Ja šie privātuma noteikumi ir tulkoti kādā citā valodā, tad noteicošais tomēr ir teksts angļu valodā.


Jurisdikcija

Jūs piekrītat, ka uz šiem privātuma noteikumiem attiecas tikai un vienīgi Anglijas un Velsas likumi un tiesu lēmumi.