PAR OKSFORDAS GLOBĀLO VALODU PROGRAMMU

"Oxford Dictionaries" 2015. gadā digitālajā vidē uzsāka interesantu globālu valodniecisku programmu, kura saskan ar mūsu svarīgākajiem mērķiem – sekmēt zināšanu izplatību un izglītības progresu visā pasaulē.


Kas ir Oksfordas globālā valodu programma, un kuras valodas tiks tajā ietvertas?

Oksfordas globālo valodu programma ("Oxford Global Languages" jeb OGL) ir plaša iniciatīva, kuru uzsācis apgāds "Oxford University Press" (OUP) un kurā tiks apkopoti leksikogrāfiski materiāli 100 valodās, kas būs pieejami tiešsaistē. Šī ir pirmā reize, kad vienotā un saistītā krātuvē tiks sistemātiski veidots, apkopots un publiskots tik liels daudzums augstas kvalitātes vārdnīcu materiāla daudzās valodās, ko varēs izmantot valodu lietotāji, cilvēki, kuri  tās mācās, kā arī sistēmu izstrādātāji. Šī programma sniegs jaunus līdzekļus miljoniem valodas lietotāju dažādās pasaules malās – attiecīgo valodu materiālus varēs lietot digitālā veidā, proti, tīmeklī, mobilajās lietotnēs, un tie tiks ietverti arī dažādos rīkos un pakalpojumos.


OGL iniciatīvas mērķi:

  • sistematizēt materiālus, kas patiesi dokumentē mūsdienu valodas lietojumu, arī to variantus un dialektus;
  • visā pasaulē uzlabot valodniecisku resursu pieejamību, izveidojot un uzturot apjomīgu, saistīgu, viegli un daudzveidīgi izmantojamu valodas datu krātuvi;
  • pavērt iespējas jaunu digitālu rīku un materiālu izstrādei, lai tādējādi atbalstītu un koptu dažādas valodas;
  • sekmēt vispārēju lingvistisku informētību, kā arī,  lai dažādu valstu cilvēki, kuriem rūp valoda, justos vienoti.

Oksfordas globālo valodu programma sāka darboties 2015. gadā, kad tika atvērtas divu valodu sadaļas – zulu un ziemeļsotu. Drīz tām pievienojās malajiešu, cvanu, indonēziešu un urdu valodas, bet turpmākajos gados ir paredzēts radīt vēl daudzas citas sadaļas.


Visu OGL valodu saraksts >>