Jautājumi un atbildes

Kādi ir Oksfordas globālo valodu programmas mērķi?

Šīs programmas vispārīgais mērķis ir aptvert 100 valodu – palīdzēt tapt materiāliem, kas būs globāli pieejami tiešsaistē visiem lietotājiem un sistēmu izstrādātājiem. Tas tiks paveikts, izveidojot vārdnīcas un citus valodas resursus, ko var glabāt, sasaistīt un aplūkot ar dažādām metodēm. OGL iniciatīva pavērs iespējas jaunu digitālu rīku un materiālu izstrādei, lai tādējādi atbalstītu un rosinātu gan digitālajā vidē mazāk zināmu, gan arī pasaulē visvairāk lietoto valodu izmantošanu. Tādējādi visas valodas tiks iesaistītas mūsdienīgi aktuālā, arvien augošā un aizrautīgā digitālā sadarbības vidē, kur tiks dokumentēts to lietojums, kā arī iekļauti šo valodu dialekti un izloksnes.


Kā jūs izvēlaties valodas, kurām ieviešat OGL sadaļas?

Ir iecerēts, ka OGL iniciatīva ietvers vismaz 100 valodu, un ir skaidrs, ka šā plāna īstenošanai vajadzēs vairākus gadus. Lai parādītu, kā praksē ir īstenojami OGL principi, un darba gaitā pārbaudītu, vai mūsu pieņēmumi ir pareizi, mēs sākotnēji ieviesām sadaļas desmit ļoti atšķirīgām, dažādās pasaules daļās izmantotām valodām, kurām katrai bija arī citāda pārstāvētība digitālajā telpā. Turpinot iesākto, mēs pievienosim vēl  citas valodas – gan pasaulē populāras, gan datorvidē pagaidām nepietiekami pārstāvētas valodas.


Kuras valodas šai programmā jau ir ietvertas? Kā var uzzināt, kuras valodas parādīsies vēlāk?

Skatot šo lapu, jūs varat sekot, kuru valodu sadaļas jau ir atvērtas un kuras valodas pašlaik tiek pievienotas. Noklikšķinot šeit, varat arī pieteikties uz Oksfordas globālo valodu programmas biļetena saņemšanu.


Vai šīs programmas kontekstā jūs sadarbojaties arī ar vietējām organizācijām un valsts aģentūrām?

Jā, un tomēr mēs neesam formāli saistīti vai pakļauti kādām esošām  institūcijām. Oksfordas globālo valodu programma ir jauna un pilnīgi neatkarīga iniciatīva, kuru atbalsta "Oxford University Press" un kura iekļaujas universitātes misijā – izplatīt zinību un mācību līdzekļus visā pasaulē. Taču mēs labprāt iesaistīsimies sadarbībā ar organizācijām, kam ir tādi paši vai līdzīgi mērķi un intereses kā OGL programmas veidotājiem – tai turpinot paplašināties, mēs veidosim saiknes ar nacionālajām valodas lietu komisijām, akadēmijām, augstskolām un uzņēmumiem. Mums jau ir izdevies izveidot lieliskas attiecības ar lietišķiem partneriem, zinātniekiem un valodu speciālistiem dažādās valstīs. Ja arī jūs vēlaties iesaistīties šajā programmā, gaidīsim jūsu priekšlikumus!


Kur tiek iegūti materiāli katras attiecīgās valodas sadaļai?

Šajā vietnē ievietoto materiālu avots ir faktiskie valodas lietotāji, tātad tie parāda faktisko valodas lietojumu. Dažām valodām, kas ir ietvertas OGL programmā, pagaidām vispār nav mūsdienīgu vārdnīcu, tāpēc dažos gadījumos mēs varam ņemt par pamatu kādu jau gatavu vārdnīcu, bet citos ir jāsāk ar vispārēju jēdzienisku satvaru kopā ar neapstrādātiem valodas lietojuma datiem, jāveido valodas korpusi, līdz kļūst iespējams automātiski iegūt dažādu veidu lingvistisku informāciju. No tās mūsu leksikogrāfi var sākt gatavot un kārtot jaunus materiālus. Aicinām arī jūs, lietotājus, iesaistīties šajās norisēs – piemēram, varat ievadīt tulkojumus un citu informāciju, kas saistīta ar jūsu lietoto valodu. Šādi ievadītus datus mēs saucam par lietotāju veidotiem materiāliem, un tos praktiski izmanto redaktori, paplašinādami un papildinādami attiecīgās valodas sadaļā pieejamo vielu.


Vai materiāli, ko veido "parastie lietotāji", neizkropļos valodas tradīcijas?

Valodnieciski jautājumi bieži vien tiek plaši apspriesti, jo daudziem cilvēkiem ir pesonīgs  viedoklis par savu valodu. Ir sastopams uzskats, ka valodu īsti izprot tikai speciālisti un ka slengs un sarunvaloda ir kaut kādā ziņā nepareizs valodas lietojuma veids, tāpēc vārdnīcās tas nav nemaz jāietver. Mūsuprāt, ir jāņem vērā visi valodas paveidi un jomas, gan lietišķās, gan ikdienišķās valodas parādības, turklāt cilvēki jau paši zin daudz faktu par savu dzimto valodu. OGL programmā mēs centīsimies savākt pēc iespējas vairāk valodas lietojuma datu no dažnedažādiem lietotājiem, lai mūsu darba rezultātam būtu praktiska nozīme visu cilvēku acīs.


Kāpēc dažu valodu sadaļas ir plašas, bet citas – krietni mazākas?

Viens no šīs programmas principiem ir sākt kaut vai ar mazumiņu un tad to paplašināt un attīstīt. Tātad, pat ja iesākumā varam attiecīgajā valodā publicēt tikai nelielu materiāla apjomu, mēs to tomēr ietveram programmā un ceram, ka lietotāji sāks izmantot sadaļu un sniegs mums savu viedokli un papildu informāciju. Programmai attīstoties, paplašināsies arī materiālu klāsts.


Vai es varu OGL programmā pievienot savu vārdnīcu vai pat veselu valodu?

Jāatzīst, ka mēs nespēsim pievienot visu, ko mums piedāvā, tomēr ir atsevišķas valodas, kurām mūsu vietnē pagaidām trūkst materiālu. Ja jums personīgi vai arī augstskolai vai citai organizācijai, kurā strādājat, ir zināmi kādi materiāli, kas varētu būt noderīgi mūsu programmai, vai ja vēlaties ko ierosināt par turpmāko OGL attīstības gaitu, tad noteikti pastāstiet mums par to!


Kādā veidā Oksforda palīdz attīstīties dažādu tautu valodām?

"Oxford University Press" ir globāla līmeņa organizācija, kuras rīcībā ir unikāli resursi, prasmes un zināšanas, un viens no mūsu mērķiem ir sniegt pēc iespējas plašāku piekļuvi mūsu materiāliem un metodikai. Mēs uzturam sadarbību ar vietējiem valodu speciālistiem, kas dzīvo un darbojas attiecīgās valodas lietotāju vidū, lai varētu tapt materiāli, kas atspoguļo konkrētās valodas parādības. Esam apņēmušies mūsu apkopotos materiālus un zināšanas piedāvāt visplašākajai sabiedrībai.


Cik liela loma šajās norisēs ir vietējiem attiecīgās valodas lietotājiem?

Sabiedrības locekļu iesaiste ir neaizstājama. Vēlamies, lai šajā programmā iesaistītos daudzi vietējie valodas lietotāji – gan pievienodami jaunus materiālus un ieteikumus, gan arī tikai izmantodami jau pieejamo vielu. Laika gaitā tiks ieviestas papildu iniciatīvas, kas ļaus attiecīgo valodu lietotājiem paplašināt un lietot vairāk materiālu.


Kā OGL atšķiras no citām šādas ievirzes programmām?

Ir diezgan daudz tādu bezmaksas valodu vietņu, kurās ir ierosināts apkopot valodas materiālus, tomēr ir maz tādu programmu, kuru ievirze ir radīt visnotaļ plašu un pamatīgu leksisko materiālu klāstu tik daudzās valodās, par pamatu ņemot tādus nopietnus leksikogrāfiskā darba principus, kam seko OGL programma. Materiālu pamatā ir jābūt faktiskajam valodas lietojumam, un tie ir arī turpmāk jāatjaunina un jāpārbauda, lai valodas atspoguļojums būtu reālistisks un interesants. Atšķirība ir mūsu izvirzītajā mērķī – radīt tādus dažādu valodu resursus, kas derēs arī tālākā nākotnē, nevis apmierināties ar īstermiņa guvumu.


Vai OGL materiāli ir bezmaksas?

Visas OGL vietnes var izmantot bez maksas. Tajās varat uzmeklēt vārdus, tulkojumus un citu veidu valodniecisku informāciju. Vietņu saturs tiek rādīts gan attiecīgajā valodā, gan angliski, lai tās varētu lietot pēc iespējas vairāk cilvēku.

Mēs ne tikai ieviešam valodu sadaļas OGL vietnē, bet arī veidojam API sistēmu, kurā tās ir pieejamas. Ja esat sistēmu izstrādātājs un vēlaties ietvert valodas materiālus savās lietotnēs, tad varat izmantot OGL materiālus privātiem mērķiem un ierobežotā apjomā bez maksas, bet, ja vēlaties sākt izmantot mūsu API plašāk, tad aicinām jūs kļūt par abonentu par mēneša maksu. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet API lapu vai arī sazinieties ar mums.


Vēlos uzzināt vairāk par iespējām iesaistīties OGL projektā.

Labprāt uzklausīsim jūs, tāpēc sazinieties ar mums šādos gadījumos:

  • jūs vēlaties plašāku informāciju par šo programmu;
  • jums ir priekšlikumi, kā jūs vai organizācija, kurā strādājat, varētu sadarboties ar "Oxford Dictionaries", lai palīdzētu īstenot OGL ieceres;
  • jūs gribat sekot mūsu aktualitātēm – piesakieties  uz OGL jaunumu biļetenu!

Sazinieties ar mums!