frāze

  • 1

    saka, norādot, ka pēc ārējā izskata nevar cilvēku novērtēt, pateikt, kāds viņš ir.