Definition of TEKALĒT in Latvian

TEKALĒT

intransitive verb

  • 1

    Vairākkārt, ar nelieliem pārtraukumiem tekāt, tecēt2.

    • Zirnekļi tekalē pa saviem tīkliem
    • Bērns tekalē pa istabu