frāze

sarunvalodas vārds
  • 1

    sarunvalodas vārds (tas) ir ļoti mazvērtīgs vai pavisam nevērtīgs.