Definition of STREIKOT in Latvian

STREIKOT

intransitive verb

  • 1

    Piedalīties streikā, nestrādāt pēc streika pieteikšanas.

  • 2

    informal, figurative Darboties ar traucējumiem, neregulāri.

    • Sirds streiko
    • Pulkstenis sācis streikot