Skaitļa vārds definīcija Latviešu valodā:

Skaitļa vārds

idioma

  • 1

    gramatikā – vārdšķira, pie kuras pieder vārdi, kas izsaka priekšmetu, parādību u. tml. skaitu vai kārtību, kādā tie seko cits citam.