SA- definīcija Latviešu valodā:

SA-

priedēklis

 • 1

  Norāda, ka ar darbību vieno, saista, veido kādu kopumu.

  • Salikt, sapīt, sasiet, savienot

 • 2

  Norāda, ka darbību veic vairāki, daudzi vai arī ka tā attiecas uz vairākiem, daudziem.

  • Salasīties, sapulcēties
  • Saaicināt, salasīt, saplūkt

 • 3

  Norāda, ka priekšmets vai parādība ir izveidojies par savienojumu vai daudzu īpatņu kopumu; norāda, ka vieta vai līdzeklis ir saistīts ar savienošanu.

  • Saliktenis, salikums, saplūdums
  • Sabiedrība, savienība
  • Sanāksme, sapulce
  • Sateka
  • Saspraude

 • 4

  Norāda, ka ar darbību saista (ko), izlabo, padara lietojamu.

  • Salāpīt (apģērbu, plīsumu), sašūt, sataisīt (bojāto pulksteni)

 • 5

  Norāda, ka darbība, process vai pasākums noris savstarpēji, kopīgi.

  • Sadraudzēties, sasaukties, sazināties
  • Sacensties
  • Sasmēķēt, satikt (ar visiem mājas ļaudīm)
  • Sacensība, sacīkstes, sadursme
  • Saruna

 • 6

  Norāda uz darbības ilgstošo raksturu.

  • Sagulēt (vairākas nedēļas), sarunāt (visu nakti)

 • 7

  Norāda, ka darbība ir sekmīga.

  • Sadzirdēt, saklausīt, saredzēt. (Nevar viņu) sasaukt

 • 8

  Norāda, ka darbības rezultātā (ko) sasmalcina, sadala (vairākās vai daudzās) daļās.

  • Saberzt, sazāģēt (koku), sadalīt, saskaldīt, sasmalcināt

 • 9

  Norāda, ka ar darbību (ko) iznīcina vai stipri bojā.

  • Sadedzināt, sagraut, saplēst
  • Sasist (glāzi)

 • 10

  Norāda uz darbības pilnīgumu, arī pārmērīgumu.

  • Sadzerties, saēsties
  • Samocīties (smagā darbā), sastrādāties

 • 11

  Norāda uz darbības īslaicīgumu.

  • Sadrebēties, sakustēties, sašūpoties

 • 12

  Norāda uz darbības pabeigtību.

  • Sabārt, sarīkot
  • Saprast
  • Salapot, sastingt
  • Sagrūt, saplīst

Lietojums

savienojumā ar darb. un tā atvasinājumiem.