vīriešu dzimte-ļa

  • 1

    nievājoši Pamazin. PUISIS .

  • 2

    Mazs zēns.