frāze

  • 1

    saka par ko ļoti vērtīgu, nepieciešamu.

    Sk. arī neatsverams

  • 2

    saka par ko ļoti vērtīgu, nepieciešamu.