MONOPOL- definīcija Latviešu valodā:

MONOPOL-

  • 1

    Tāds, kas saistīts ar monopolu (1), ar monopolu (2).

    • Monopoltiesības
    • Monopolcenas, monopolpeļņa, monopoltirgus, monopoluzņēmums

Lietojums

salikteņa pirmā daļa.