sieviešu dzimte vienskaitlis

  • 1

    No kādas slimības mirušo cilvēku skaita attiecība pret cilvēku skaitu, kas ar šo slimību slimojuši.

    • Gripas letalitāte

  • 2

    Mirstība.